Двукрили радиални порти на панти

Допустим размер на задвижваната врата при 2 крила
до 2 крила х 3500мм и височина до 2200мм