Специализирани Димо устойчиви врати

595.jpg
595.jpg
596.jpg
597.jpg
598.jpg

Димо устойчиви са всички метални врати, които притежават специални уплътнения. Тези димоустойчиви уплътнения са самораздувни ленти, увеличаващи обема си многократно при повишаване на температурата. В следствие на това раздуване, уплътнението успява да запуши и най-малките пролуки и през вратата не преминава дим.

Техноматика разполага с няколко модела такива димоустойчиви врати със самораздувни уплътнители. Най-добрите са от обръщаем тип и са с големи, здрави панти, подсилени с оребряване на касата в областта на крепежните елементи.